Möten

Våra sommarutflykter

 

Våra sommarmöten går under augusti månad
våra medlemmar får bjuda in vänner och bekanta 2021 års sommarmöte går till Mälsåker slott  Söndag 29 augusti med slotts lunch


Mälsåkers slott är ett av Sveriges vackraste barockslott beläget på Selaön, Mälarens största ö. Det ligger 2 mil från både Mariefred och Strängnäs och 6 km från orten Stallarholmen. Slottet har en omväxlande historia från Sveriges stormaktstid på 1600-talet till norskt hemlighetsmakeri under andra världskriget. Idag väckt ur flera decenniers törnrosasömn och öppet under sommaren för en bred publik. I slottet anordnas även ett aantal konserter och andra evenemang.


Verksamhetsberättelse för ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen 1/1-2020-31/12 2020

Styrelsens ledamöter: Ordinarie:  Ordförande Lars Bilberg, B134,  V.ordförande Jan-Olov Lindholm B110, 

Sekreterare Ulla Lithén R16,  V.sekreterare Håkan Björk B57,  Kassör Majvor ÖsterR92,  

Ledamöter: Birgitta Lindberg R106 Registeransvarig,  Marita Alleén-Forssman R69

Föreningen har 123 medlemmar fördelat på 8 rebeckaloger och 11 brödraloger.

Revisiorer: Berit Ericsson R5 och Gun Jonséus R16 ordinarie och Bo Leijon B94 ersättare.

Valutskott: ordinarie Anders Ulming B134 sammankallande, Thord Hörberg B110,  Ewa Westerdahl R16,

Ersättare Karin Norrby R106,  Stefaan Lithén B134.

Styrelsen har haft 2 protokollförda fysiska möten under verksamhetsåret. På grund av den rådande pandemin har inga fysiska styrelsemöten ägt rum. Däremot har vi sammanfattande minnesanteckningar från vårens kontakter som vi haft via mail.

,

Årsmötet som var tänkt att äga rum i Västerås den 22/3 ställdes in pga pandemin. Årsmötet  ägde i stället rum i samband med sommaraktiviteten den 30/8. Vi var i Långtora Hund&Jakt utanför Enköping. Vi var 29 deltagare. Närvarande var också nyutnämnda DSS Eva Restorp samt DSS Åke Sandström som båda välkomnades.


Sommaraktiviteten kunde genomföras och vi följde Folkhälsomyndighetens regler med avstånd samt munskydd. Vi besökte Härkeberga kyrka och fick en uppspelad information om målaren Albertus Pictor och hans målningar i kyrkan. Besöket var mycket uppskattat. Före lunchen ägde årsmötet rum för föreningens medlemmar. Lunchen intogs på Långtora Hund&Jakt och smakade utmärkt.


Höstmötet fick inställas på grund av pandemiläget i landet.


Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisar vi till årsredovisningen.

En handledning / PM för recipiendvärdar håller på att arbetas fram inom föreningen. Det kan  mynna ut i en liknande utbildning som redan finns för faddrar.

Styrelsen tackar för det förtroende och stöd vi fått under det gånga året.


Mälsåker slott

Under ett par år under andra världskriget ägdes slottet av Norska staten och man bedrev där militär utbildning för tänkta motståndsmän. En kall januarikväll 1945 eldades det friskt  i slottets alla eldstäder så mycket så att det uppstod brand på vinden pga sprickor i en av skorstenarna. Hela taket brann upp och rasade ned i översta våningen så att denna blev förstörd.


Årets sommarutflykt går till Härkeberga Medeltidskyrka söndagen 30 augusti 2020

Aldrig överkalkade målningar i valv och vapenhus, ansedda som ett av de finaste exemplen på svensk medeltida kalkmåleri. Berömd skildring av Livets hjul.

Efter visningen åker vi till Långtora Hund & Jakt, Ca 5-7 minuters bilväg och vårt årsmöte därefter lunch.Upplev Sverige i miniatyr

Norrland är klart men vi slår inte av på tempot. Just nu pågår byggnationen av ytterligare ca 100m² som innehåller delar av Stockholm, Västerås och Kungsör. Stockholm är i stort sett helt färdigt, det är området runt Globen som återstår plus en hel massa detaljer som vägskyltar och belysningsstolpar. Till hösten 2019 är det dags att blicka söderut. Södra Sverige kommer att bestå av ytterligare ca 200m² för att rymma delar från Örebro till Malmö.


ÖM-ExÖM föreningen i Mälardalens höstmöte

den 27 oktober 2019 i Enköping, Oddfellowhuset.

Ordföranden Lars Bilberg hälsade alla systrar och bröder varmt välkomna.

En tyst minut hölls för:                                                                       

                    ExÖM Storlogemedlem Karin Andersson R16 Karin Månsdotter, Västerås

                    ExÖM Birgitta Hedin R69 Cecilia Silversparre, Strängnäs

                    ExÖM Per-Olof Ulmehag B7 Vestmannia, Västerås

                    ExÖM Storlogemedlem Signar Lönnback B134 Johan Olof Wallin, Västerås

                    ExÖm Storlogemedlem Sigvard Folkebrant B134 Johan Olof Wallin, Västerås


DSS Kerstin Johansson RD14 informerade från DSSkonferensen: diskussioner inför SL-konferensen, värdegrunden ska läsas upp 1 gång/år i logen, alla motioner och propositioner inför SL-mötet finns på webben, en manual har tagits fram för mervärdesskatt skickas till alla DN, jubileumsgåvan landade på 11 681 790:-, nytt medlemssystem efter SL-mötet, logetecken på säljguider – köp – åter till SL, negativt om Orden kan stå i Wikipedia kan ej tas bort. Våra distrikt ska utse en stipendiat till European Odd Fellow Youth Tour. Representant för RL13 är ÖM Madeleine Lahti. Till sist statistik från SL perioden 2016-2020. Antal medlemmar 36 692 en minskning med 1518. Närvaron i logerna har ökat med i snitt 0.55% men snittåldern har höjts med drygt 1.5 år.One of our first views