Kurser

Fadderseminarium
Mentorprogrammet

Att vara fadder i Odd Fellow
Grupparbete, 
genom diskussion går gruppen igenom
kursprogrammet.
Övermästare och ExÖvermästareföreningen i Mälardalen
står som arrangör för detta seminarium.

Storlogens Utbildningsutskott 

Handledning för mentorprogrammet
Mentorpar=En mentor och en Övermästare bildar ett mentorpar. Mentor och ÖM ska komma från olika loger.

DSS är ansvarig för det administrativa arbetet.

Många goda idéer delades mellan systrar och bröder på dagens fadderseminarium.
Från vårt fadderseminarium 2019