Övrigt

Fadderseminarium
Mentorprogrammet

Storlogens Utbildningsutskott  har övertagit våra program.

Handledning för mentorprogrammet
Mentorpar=En mentor och en Övermästare bildar ett mentorpar. Mentor och ÖM ska komma från olika loger.

DSS är ansvarig för det administrativa arbetet.