Övrigt

Fadderseminarium
Mentorprogrammet

Storlogens Utbildningsutskott har övertagit våra program.

Handledning för mentorprogrammet
Mentorpar=En mentor och en Övermästare bildar ett mentorpar. Mentor och ÖM ska komma från olika loger.

DSS är ansvarig för det administrativa arbetet.

Lite historia

I slutet av 1890-talet och första årtindet av 1900-talet samlades ledande män i Skåne och Stockholm. Det hölls föredrag och diskussioner i ämnen både av ideell och praktisk natur. Idén att anordna allmänna Odd Fellowmöten för bröder med damer hade man fått från Tyskland och Danmark. Det första mötet av detta slag hölls i Sverige var ett gemensamt nordiskt möte i Malmö den 18-19 juli 1896.  En av frågorna som diskuterades var "Är en ettårig termin för ÖM och UM att föredraga framför en tvåårig?" De svenska allmänna mötena hölls ofta i anslutning till utställningar eller andra viktiga tilldragelser på respektive ort. Tre exempel är Norrköping 1906, Stockhlm 1907 och Göteborg 1908. I Malm hölls ett möte under Baltiska utställningen. Det södra distriktet hade ett livligt Odd Fellowintresse och de sydsvenska logena hade upprepande möten tillsammans. Dels samlades man till allmänna möten dels hade man möten för logernas övermästare och exövermästare. Efter några år mattades intresset av och mötena upphörde som regelbundna återkommande institioner.

Soft nr 11 1908