Contact


Namn och loge

Telefon

Epost

Adress

Styrelseledamöter

2023

Ordförande

Lars Bilberg                        B134

Tel.0733 25 40 44 

lars@bilberg.se

Kungshögsgatan 16,
723 51 Västerås

Vice ordförande

Jan-Olov Lindholm            B110

Tel.0703 39 86 03

 

janolov.lindholm@gmail.com

Stålverksgatan 46,
724 77 Västerås

Kassör

Birgitta Lindberg              R106

Tel. 0702 48 57 86

lindberg.birgitta@telia.com

Mimergatan 1A
722 14 Västerås

Sekreterare

Marie-Louise Wallin         R87

Tel.  0706-68 67 05

marilo.wallin@gmail.com

Hyttgatan 32 D
733 31 Sala

Vice sekreterare

Håkan Björk                        B 57

Tel. 0708 61 00 11

hakan.bjork@koping.net

Ugglevägen 17
731 42 Köping

Ledamot 

Agneta Conden Knutsson B106

Tel. 0704 38 17 53

condenknutsson@yahoo.se

Hantverkargatan 8
722 12 Västerås

Ledamot

Thomas Andrén               B110

Tel. 0703-83 71 83

thomas.andren@outlook.com

Dagvärmargatan 38
723 46 Västerås

Anmälan till sommarträffen sommar@om-exom.se