Contact

ÖM-ExÖM Föreningen Mälardalen


Namn och loge

Telefon

Epost

Adress

Styrelseledamöter

2019-2020

Ordförande

Lars Bilberg                        B134

Tel.0733 25 40 44 

lars@bilberg.se

Kungshögsgatan 16,
723 51 Västerås

Vice ordförande

Jan-Olov Lindholm            B110

Tel.0703 39 86 03

 

janolov.lindholm@gmail.com

Stålverksgatan 46,
724 77 Västerås

Kassör

Majvor Öster                       R 92

Tel. 0702 32 13 34

majvoroster@gmail.com

Hökvägen 41,
731 42 Köping

Sekreterare

Ulla Björnberg                    R 16

Tel. 0722 96 77 11

u.bjornberg@gmail.com

Södra Ringvägen 2 C
722 12 Västerås

Vice sekreterare

Håkan Björk                        B 57

Tel. 0708 61 00 11

hakan.bjork@koping.net

Ugglevägen 17
731 42 Köping

Ledamot Register ansvarig

Birgitta Lindberg                R106

Tel. 0702 48 57 86

lindberg.birgitta@telia.com

Mimergatan 1 A
722 14 Västerås

Ledamot

Marita Alléen-Forsman     R 69

Tel. 0703 53 61 89

forssman.ml@outlook.com

Mälarvägen 16
645 50 Strängnäs