Contact


Namn och loge

Telefon

Epost

Adress

Styrelseledamöter

2023

Ordförande

Lars Bilberg                        B134

Tel.0733 25 40 44 

lars@bilberg.se

Kungshögsgatan 16,
723 51 Västerås

Kassör

Thomas Andrén               B110

Tel. 0703-83 71 83

thomas.andren58@outlook.c

Dagsvärmargat. 38
723 46 Västerås

Sekreterare

Marie-Louise Wallin         R87

Tel.  0706-68 67 05

marilo.wallin@gmail.com

Hyttgatan 32 D
733 31 Sala

Vice ordförande

Håkan Björk                        B 57

Tel. 0708 61 00 11

hakan.bjork@koping.net

Ugglevägen 17
731 42 Köping

Ledamot 

Agneta Conden Knutsson B106

Tel. 0704 38 17 53

condenknutsson@yahoo.se

Hantverkargatan 8
722 12 Västerås

Vice sekreterare

Antonio Grimaldin        B110

Tel. 0705 32 02 40

antonio.carlo.grimaldi@
gmail.com

Plåtverksgatan 132
724 79 Västerås

Ledamot

Roger Larsson                  B94

Tel. 0704-22 86 78

rogerblarsson1@gmail.com

Ågatan 35
745 31 Enköping

Anmälan till sommarträffen info@om-exom.se