Hem


Inför kommande årsmöte i Köping


  • 1.Nuvarande stadgar

Föreningens namn ska vara ÖMExÖM- föreningen Mälardalen och vara en sammanslutning av Övermästare och Exövermästare inom Andra och Tjugonde brödradistriktens loger samt Fjortonde Rebeckadistriktets loger av den oberoende svenska Odd Fellow Orden.

Föreningen har som ändamål att vara ett forum för medlemmarna i Ordensrelaterade frågor samt att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter till stöd för Övermästarna i deras roll att leda och administrera samt inspirera, förstå och engagera logens ämbetsmän och övriga medlemmar.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stadgar för ÖM ExÖM-föreningen Mälardalen

Organisationsnummer 802460- 4731

Förslag till stadgeändring vid föreningens årsmötet den 24 mars 2024

  • 1.

Föreningens namn ska vara ÖM-ExÖM- föreningen Mälardalen och marknadsföres som Ämbetsmannaföreningen Mälardalen och vara en sammanslutning av valda Ämbetsmän inom Andra och Tjugonde brödradistriktens loger samt Fjortonde Rebeckadistriktets loger av den oberoende svenska Odd Fellow Orden.

Föreningen har som ändamål att vara ett forum för medlemmarna i Ordensrelaterade frågor samt att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter till stöd för Ämbetsmännen i deras roll att leda och administrera samt inspirera, förstå och engagera logens ämbetsmän och övriga medlemmar.

Med ämbetsmän menas Valda, Utnämnda Ämbetsmän och deras ersättare samt däröver ExÄmbetsmän och de som erhållits Hederstecken.

Föreningen kan arrangera föredrag, diskussioner och studiebesök samt ta initiativ till andra för dess verksamhet nyttiga aktiviteter.


Varför ?  ÖM-EÖM föreningen  som juridiskt namn

Vi är registrerad på¨Bolagsverket  Org nr

Bank kontakter  konton mm

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÖM-ExÖM-föreningen MÄLARDALEN 1/1 2023– 31/12 2023.

 

Styrelsens ledamöter

Ordinarie:

Ordförande                                               Lars Bilberg B134

 

Vice ordförande                                       Jan-Olov Lindholm B110                                                                               

Sekreterare                                                Marie-Louise Wallin R87

Vice sekreterare                                       Håkan Björk B57

Kassör samt registeransvarig                    Birgitta Lindberg R106

Ledamöter:

Agneta Condén Knutsson R106

Thomas Andrén B110       

 

Föreningen hade vid årsskiftet 2023/2024 112 medlemmar fördelade på 8 rebeckaloger och 11 brödraloger.

Revisorer:

Berit Ericsson R5 och Gun Jonséus R16 ordinarie och Lars Grip B134 ersättare.

Valutskott:

Roger Strömma B134 och Peter Freyhult B7.

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten (3 enbart styrelse och höstmötet) samt konstituerande möte.

Årsmötet hölls i Enköping den 12 mars. 29 medlemmar närvarade. Närvarande var också DSS Eva Restorp, DSS Anders Håkansson samt DSS Åke Sandström.

Efter årsmötet berättade Kerstin Maurd om den kände enköpingsdoktorn Ernst Westerlund.

Sommaraktiviteten var förlagd till Oljeön utanför Ängelsberg den 27 augusti. Två utmärkta guider syster Susanne Folkebrant från R16 och broder Torsten Helgesson B134 tog hand om 39 systrar och bröder. Efteråt åts lunch på Nya serveringen.

Höstmötet hölls i Västerås den 29 oktober. Värdloge var B134 Johan Olof Wallin. 18 medlemmar närvarade. Efter mötet informerade Mikko Nolvi från Västerås Stadsmission om verksamheten i Västerås.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisar vi till årsredovisningen.

 

Styrelsen tackar för det förtroende och stöd vi fått under det gångna året.

 

Västerås den 12 februari 2024.

 

 

 

Lars Bilberg                                                                    Marie-Louise Wallin

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

Birgitta Lindberg                                                          

Kassör                                                                           

 

Jan-Olov Lindholm                                                        Håkan Björk

Vice ordförande                                                             Vice sekreterare                

 

Agneta Condén Knutsson                                              Thomas Andrén

Ledamot                                                                         Ledamot

 

ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen  

Här följer en liten beskrivning av föreningens ändamål och upptagningsområde


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen. konstituerades den 6 maj 1962.  2022 blir föreningen 60 år.
Föreningens upptagningsområden består av Andra och Tjugonde Brödradistriktet samt Fjortonde Rebeckadistriktet av den oberoende Svenska Odd Fellow Orden.
Medlemmarna skall vara Övermästare eller ExÖvermästare.
Föreningens adress är Källgatan 13, 722 11 Västerås.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna i ordensrelaterade frågor och att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter.
Två ordinarie sammanträden skall hållas varje år, dessa möten förläggs till olika orter inom distriktet.
Programpunkter är obligatoriska under alla möten. Dessutom anordnas en sommarsammankomst med en programpunkt.


Storsiren har utmämnt till DSS BD 2 Anders Håkansson B110 Johannes Rudbeckius och      RD 14 Eva Restorp R87 Eva Bergenstråhle, och till  BD 20 Åke Sandström B 16 Karl X Gustaf


BD 2

DSS Anders Håkansson

RD 14
DSS Eva Restorp

BD 20
DSS Åke Sandström

Följande loger ingår i ÖM-ExÖM 

Föreningen Mälardalen

B7 Westmannia

B110  Johannes Rudbeckius

R92  Karin Larsdotter

B16 Karl X Gustaf

B132  Fristaden

R106 Nanna Svartz

B45 Karl Knutsson Bonde

B134 Johan Olof Wallin

R116  Charlotta Taube

B57 Carl Wilhelm Scheele

R5 Drottning Louise


B62 Silverberget

R16  Karin Månsdotter


B67 Hertig Carl

R69  Cecilia Silversparre


B74 Bergslagen

R76  Ebba Brahe


B94 Ena

R87  Eva Bergenstråhle


Styrelsemöte 30 maj hemma hos Birgitta som b jöd på lunch.
Beslut att sommarträffen blir Oljeön i Ängelsberg med efterföljande lunch på Nyaserveringen. Boka redan nu söndagen den 27 augusti. Inbjudan kommer
Se mer under möten.

Årsmöte söndagen den 12 mars 2023 Oddfellowhuset Enköping

Enköpings logerna R76 Ebba Brahe och R116 Charlotta Taube var årets värdar.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.

Ulla Lithén avtackades efter 4 år som sekreterare.

Kerstin Maurd höll ett intressant föreläsning om doktor Ernst Westerlund.

Några foton från träffen kan du se under Bildarkivet.

För 60 år sedan bildades föreningen och höll sitt första möte i Eskilstuna

                      

Medlemmar i ÖM-ExÖM föreningen Mälardalen träffades 

söndagen den 30 oktober 2022  i Ordenshuset Nygatan 30 Eskilstuna

Värdloge var B 132  Fristaden och UM Bo Nilsson välkomnade deltagarna.

 Samling med kaffe och smörgås, förhandlingar enligt stadgarna avslutades med lunch.

 Därefter en kort promenad till Munktellmuseet, avslutas med kaffe och jubileumstårta.

Besök bildarkivet för att se foton från träffen.

 

https://om-exom.se/bildarkivet.html                                


 

Fadderutbildning
Fullträff för fadderseminariet

39 Systrar och Bröder deltog
söndagen 22 september

Bildarkivet
Här kan du se 
bilder från våra träffar