Home

Önskar Er alla en fin och stämningsfull dagVerksamhetsberättelse för ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen 1/1-2020-31/12 2020 finner du på  sidan  Möten 


Årsavgift för ÖM-ExÖM Föreningen 2021 är oförändrad

100 kr, Betala till Bankgiro nr 499-2160

ange namn och loge.


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen  

Här följer en liten beskrivning av föreningens ändamål och upptagningsområde


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen. konstituerades den 6 maj 1962.
Föreningens upptagningsområden består av Andra och Tjugonde Brödradistriktet samt Fjortonde Rebeckadistriktet av den oberoende Svenska Odd Fellow Orden.
Medlemmarna skall vara Övermästare eller ExÖvermästare.
Föreningens adress är Källgatan 13, 722 11 Västerås.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna i ordensrelaterade frågor och att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter.
Två ordinarie sammanträden skall hållas varje år, dessa möten förläggs till olika orter inom distriktet.
Programpunkter är obligatoriska under alla möten. Dessutom anordnas en sommarsammankomst med en programpunkt.


Sommarutflykt med årsmöte

söndagen 30 augusti 2020
Härkeberga Kyrka, Enköping
30 systrar och bröder möttes i strålande väder.

Ordföraren Lars Bilberg hälsade
våra nya DSS are  Eva Restorp RD14

och Åke Sandström BD20 välkomna.
Efter kyrkobesöket gick färden till Långtora Hund & Jakt för årsmöte. Övriga gäster gjorde en rundvandring innan den gemensamma lunchen.

.
 

Systrar och Bröder!


I dessa tider är inget som vanligt. Corona pandemin har slagit hårt, inget är sig likt.

Möten och verksamheter har flyttats eller ställts in, så även vår höst träff som var planerad att hållas i Västerås. Våra medlemmar tillhör i de flesta fall gruppen 70+, så vi ska vara aktsamma och följa Folkhälsomyndighetens råd.

Vi i styrelsen jobbar vidare och har nu kursmaterial för fadderseminarium och ett nytt

seminarium med handledning för recipiendvärdar.

Från föreningens årsmöte 30 augusti som hölls i Långtora, Enköping i samband med

sommarutflykten till Härkeberga kyrka kan rapporteras följande:

Styrelsen omvaldes på två år. Inför budgetarbetet 2021 föreslog styrelsen oförändrad årsavgift

på 100 kronor.

Kommande aktiviteter under 2021:

Eter flera förslag enades vi om att besöka Mälsåkers slott Stallarholmen i slutet av augusti.

De ny utnämnda DSS Eva Restorp, RD14 och DSS Åke Sandström, BD20 presenterade sig

och berättade om sina yrkes-och Odd-Fellow tillhörigheter.


Med systerliga och broderliga hälsningar i

VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTLIGHET

Lars Bilberg                                   Ulla Lithén
Ordförande                                  Sekreterare
Storsiren har utmämnt till DSS BD 2 Anders Håkansson B110 Johannes Rudbeckius och        RD 14 Eva Restorp R87 Eva Bergenstråle, och till  BD 20 Åke Sandström B 16 Karl X Gustaf

Nya bilder kommer.  

BD 2

DSS Anders Håkansson

BD 2

Ex DSS Lars Melin

RD 14
DSS Eva Restorp

RD 14
Ex DSS Kerstin Johansson

BD 20
DSS Åke Sandström


BD 20
Ex DSS Håkan Westbom

Följande loger ingår i ÖM-ExÖM 

Föreningen Mälardalen

B7 Westmannia

B132 Fristaden

R106 Nanna Svartz

B16 Karl X Gustaf

B134 Johan Olof Wallin

R116  Charlotta Taube

B45 Karl Knutsson Bonde

R5 Drottning Louise


B57 Carl Wilhelm Scheele

R16 Karin Månsdotter


B62 Silverberget

R69 Cecilia Silversparre


B67 Hertig Carl

R76 Ebba Brahe


B74 Bergslagen

R87 Ewa Bergenstråle


B97 Ena

R92 Karin Larsdotter


Fadderutbildning
Fullträff för fadderseminariet

39 Systrar och Bröder deltog
söndagen 22 september

Bildarkivet
Här kan du se 
bilder från våra träffar